Jak rozliczyć kryptowaluty w praktyce?

Strona główna » Jak rozliczyć kryptowaluty w praktyce?

Kryptowaluty są narzędziem o dużym stopniu dynamizacji, który jednocześnie uznawany jest przez coraz liczniejszą grupę państw. Nastawienie to objawia się zarówno w kontekście uznania legalności walut cyfrowych, jak i wspierania ich rozwoju. Warto mieć na uwadze, że technologia służąca do tworzenia krypto pozwala jednocześnie na projektowanie inteligentnych kontraktów (automatycznie wykonujących się stosunków o charakterze prawnym). Przy czym obawy dotyczące regulacji podatkowych w tym konkretnym przypadku należą do grona najczęściej wymienianych przez polskich przedsiębiorców.

Uwzględniając obecny stan prawny i kontekst podatków kryptowaluty (z uwzględnieniem pewnych wyjątków) mogą być postrzegane jako tradycyjne waluty. Jak zatem powinno wyglądać rozliczenie z kryptowalut przy jednoczesnym pełnym respektowaniu prawa podatkowego?

Rozliczenie z kryptowalut – jak sprawa status prawny walut cyfrowych wygląda za granicą?

Do końca 2015 roku nie istniał formalny zakaz korzystania z kryptowalut i to niezależnie od państwa. Przy czym chociażby chińscy przedsiębiorcy korzystający z Bitcoina zmagali się z ograniczeniami w postaci zaleceń, które wyszły bezpośrednio ze strony podmiotów związanych z polityką monetarną. Z kolei na terenie Rosji do niedawna planowano wprowadzenie sankcji wynikające z posługiwania się kryptowalutami.

Sytuacja komplikuje się w przypadku Stanów Zjednoczonych. Tam, z racji specyficznego systemu prawnego występuje duże zróżnicowanie poglądów dotyczących zarówno kryptowalut, jak i technologii blockchain. Na chwilę obecną najistotniejszą regulacją dotyczącą krypto jest obowiązująca w stanie Nowy Jork “BitLicense”. Szereguje ona podmioty potrzebujące dedykowanej zgody do prowadzenia działalności. Licencja zakłada spełnienie określonych obowiązków, m.in. zaadoptowania się przepisów odnośnie przeciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy.

Kwestia skomplikowanych, czy zbyt wymagających przepisów bankowych i finansowych doprowadziła do powstania koncepcji regulatorów sandbox. Polega ona na prawnym chronieniu młodych firm wdrażających modernizacje na rynku finansowym. Te bowiem obarczone są wysokim ryzykiem niepowodzenia, lecz jednocześnie charakteryzują się dużym potencjałem gospodarczym. Po raz pierwszy regulatory dotyczące kryptowalut zostały wdrożone w Wielkiej Brytanii.

Do grona państw mających bezpośredni kontakt z problemami prawnymi bitcoina była Japonia. W 2014 roku zamknięto bowiem jedną z największych giełd kryptowalutowych na świecie, czyli MtGox. Decyzja ta doprowadziła do zainicjowania w Japonii wielu zmian z perspektywy prawnej odnośnie platform kryptowalutowych. Przyczyniły się do aktualnej sytuacji na rynku japońskim: bitcoin jest uznawany za w pełni legalny środek płatniczy, co pozwala na prostsze rozliczenie kryptowalut.

Wyróżnić można również miejsca umożliwiające regulację zobowiązań podatkowych z wykorzystaniem kryptowalut. Mowa tu chociażby o miejscowości Zug w Szwajcarii, zwanym również “Doliną Krypto”. Z tego powodu zarówno wiele szwajcarskich, jak i zagranicznym przedsiębiorstw przeniosło tam swoją działalność. A więc jak kupić bitcoina?

Jak przedstawia się podatek od kryptowaluty w Polsce?

Odnosząc się polskiego prawa, to dla porządku trzeba zaznaczyć, że korzystanie z kryptowalut z Polsce jest jak najbardziej akceptowalne. Ten status tyczy się zarówno doktryny, jak i orzecznictwa.

Przy czym żadna polska ustawa nie definiuje terminu “kryptowaluta”. Występuje z kolei sformułowanie “waluta wirtualna”, które można znaleźć w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.2022.0.593 t.j.). Dodatkowo, ustawa PIT/CIT uwzględnia odnośniki do ustawy o AML. Powołując się na przepis, walutą wirtualną nazywamy cyfrowym odwzorowaniem wartości o charakterze wymienialnym w przypadku obrotu gospodarczego. Tym samym np. ethereum, czy bitcoin, spełniają kryteria zawarte w ustawie AML.

Aktualnie podatek od kryptowaluty wyliczony jest na 19% podstawy. Art. 22d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako dochód ze zbycia walut wirtualnych traktuje różnicę występującą między zsumowanymi przychodami i kosztami uzyskania przychodów w roku podatkowym. Przy czym tradowanie par kryptowalutowych traktowane jest jako wymiana neutralna podatkowo.

Jeśli dana osoba na sam koniec roku podatkowego (31 grudnia) zdecyduje się wypłacić posiadane tokeny na walutę fiducjarną, to w momencie wystąpienia nadwyżki nad kosztami jednocześnie dojdzie do powstania podatku dochodowego.

W związku ze świętem Bożego Ciała, jako autor artykułu chciałbym życzyć Wam, naszym czytelnikom i członkom społeczności Kanga Exchange wszystkiego dobrego. Dodatkowo, pierwsze 10 osób, które wykona transakcję w kantorze przy użyciu kodu OLEK obniży jej wartość o 0,5!

Najnowsze wpisy
Najnowsze wpisy
kanga-blog-post-img-Black Friday w Kanga Kantor!
kanga-blog-post-img-Jak technologia blockchain może wpłynąć na branżę HR?
kanga-blog-post-img-Dlaczego kryptowaluty są tak ważne dla Nigerii?