W jaki sposób Stany Zjednoczone regulują rynek kryptowalut?

Strona główna » W jaki sposób Stany Zjednoczone regulują rynek kryptowalut?

Konsekwencją popularyzacji kryptowalut jest wdrażanie kolejnych wymogów prawnych regulujących ich funkcjonowanie. To prowadzi zarówno do rozwoju całej branży, jak i utrudnia członkom społeczności bycie na bieżąco z tym, jak wygląda legalność walut cyfrowych w poszególnych krajach.

Widać to chociażby na przykładzie Stanów Zjednoczonych, gdzie 9 marca 2022 roku prezydent Joe Biden podpisał dekret narzucający rządowi federalnemu USA stworzenie koncepcji dotyczącej uregulowania sektora, jakim jest rynek kryptowalut. Wiąże się to oczywiście z ogromem pracy dotyczącym skoordynowania starań amerykańskich podmiotów o charakterze finansowym oraz podatkowym. Ich zadaniem bowiem pozostaje stworzenie dedykowanych dla krypto artykułów podatkowych i standardów sprawozdawczości finansowej.

Kryptowaluty w USA – aktualna sytuacja

W związku z aktualnym rozwojem ustanawianiem federalnego ustawodawstwa odnoszącego się do kryptowalut w USA, trudno jest ustalić ujednolicone stanowisko prawne na poziomie poszczególnych stanów. Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), biuro będące jednostką Departamenty Skarbu Stanów Zjednoczonych zajmującą się zwalczaniem procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu wskazuje, że kryptowaluta nie jest prawnym środkiem płatniczym. Niemniej jednocześnie definiuje giełdę kryptowalut jako przekaźnik pieniędzy, gdzie token jest substytutem waluty w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Taką samą perspektywę podziela Urząd Skarbowy w USA, traktując kryptowalutę w charakterze “cyfrowej reprezentacji wartości”.

Rynek kryptowalut w Stanach Zjednoczonych a giełdy kryptowalutowe

Ustawa o tajemnicy bankowej (BSA Compliance Program), która ma zastosowanie do giełd kryptowalut w Stanach Zjednoczonych, reguluje ich działalność jako całkowicie legalną w momencie, w którym:

– zarejestrowali się w Financial Crimes Enforcement Network;

– wdrożyli program AML;

– prowadzą ewidencję podatkową;

– składają raporty dedykowanym urzędom.

Z kolei w opinii amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) kryptowaluta jest w istocie papierem wartościowym, który objęty jest kompleksowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych w przypadku cyfrowych portfeli oraz giełd. Kontynuując, Komisja Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) liberalnie postrzega kryptowalutę w charakterze towaru i aprobuje jawny obrót walutami cyfrowymi.

Wytyczne międzynarodowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) przedstawione w czerwcu 2019 roku dotyczące rynku krypto przyczyniły się do tego, że FinCEN zdecydowało się na egzekwowanie od giełd kryptowalutowych następujących kwestii: przestrzegania “Travel Rule” (zasada pozwalająca instytucjom finansowym na określanie tożsamości nadawców i odbiorców w przypadku transgranicznych transakcji) oraz zbierania informacji dotyczących inicjatorów i beneficjentów przelewów kryptowalutowych. To sprawia, że w USA wirtualna wymiana walutowa regulowana jest tak samo, co tradycyjny przekaż pieniężny. Co więcej, FinCEN w październiku 2020 roku wydało zawiadomienie o proponowanym tworzeniu przepisów, odnosząc się do zmian w przypadku “Travel Rule” i wdrożenia kolejnych obowiązków zgodności dla giełd kryptowalutowych.

Jaką przyszłość czeka rynek kryptowalut w USA?

Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że niezbędne jest zaimplementowanie przepisów dotyczących zwalczania państwowej i globalnej działalności o charakterze przestępczym. FinCEN w grudniu 2020 roku wyszedł z propozycją zaktualizowania rozporządzeń dotyczących rynku kryptowalut w celu zastosowania wymogów archiwizowania informacji na giełdach i portfelach krypto. Wedle zapewnień proces ten miałby zostać zrealizowany do jesieni 2022 r., przy czym do jego ukończenia niezbędne będzie generowanie raportów przez giełdy odnośnie transakcji przekraczających wartość 10 tys. dolarów amerykańskich i identyfikacji właścicieli portfeli, którzy wykonują transakcje powyżej 3 tys. dolarów.

Dalsze przepisy dotyczące kryptowalut są uzgadnianie wspólnie przez 3 podmioty: Departament Sprawiedliwości, SEC i CFTC (Commodity Futures Trading Commission). To w domyśle ma zapewnić większe bezpieczeństwo użytkowników wykorzystujących waluty cyfrowe na co dzień i usprawnić nadzór regulacyjny. Ze strony administracji Prezydenta Joe Bidena w 2021 roku wyszedł komunikat dotyczący stablecoinów, aby rozpocząć działania powstrzymujące potencjalny wzrost wartości tego typu aktywów. Przejawem tego było wydanie tego samego roku przez prezydencką Grupę Roboczą ds. Rynków Finansowych specjalnych zaleceń z propozycją nowych przepisów. Ponadto w Kongresie Stanów Zjednoczonych debatowano również nad statusem dostawców usług kryptowalutowych w 2021 r., a nowe zasady znalazły się w ustawie o infrastrukturze administracji Bidena.

Uwaga! Pierwsze 10 osób, które wykona transakcję w kantorze przy użyciu kodu WAKACJE obniży jej wartość o 0,5%! Znajdź najbliższy kantor Kanga!

Najnowsze wpisy
Najnowsze wpisy
kanga-blog-post-img-Black Friday w Kanga Kantor!
kanga-blog-post-img-Jak technologia blockchain może wpłynąć na branżę HR?
kanga-blog-post-img-Dlaczego kryptowaluty są tak ważne dla Nigerii?