Jak technologia blockchain może wpłynąć na branżę HR?

Strona główna » Jak technologia blockchain może wpłynąć na branżę HR?

Czy blockchain może zrewolucjonizować branżę HR? Coraz więcej firm zaczyna rozważać i testować wykorzystanie danej technologii. Już teraz przedstawiciele wielu sektorów biznesowych uważają, że warto poświęcić uwagę blockchainowi, ponieważ ma on mieć niemały wpływ na naszą przyszłość. W dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi może ułatwić wiele zadań, zwiększyć wydajność poprzez automatyzację pewnych czynności oraz zapewnić bezpieczeństwo danych. Więcej szczegółów na ten temat w dalszej części tekstu!

Korzyści wynikające z wykorzystania technologii blockchain 

Ostatnio wiele słyszy się o blockchainie i jego ogromnym potencjale. Jest to technologia, która ciągle ewoluuje i może wprowadzić rewolucyjne zmiany w różnych sektorach. Już teraz firmy na całym świecie zaczynają się nią interesować i wdrażać do swoich działań. Starają się one zrozumieć, jak mogą wykorzystać blockchain do usprawnienia procesów, zwiększenia bezpieczeństwa danych, redukcji kosztów i dostarczenia nowych usług.

Warto zauważyć, że obecnie blockchain to już nie tylko związek ze światem kryptowalut. Jest on stosunkowo nowym zjawiskiem, ale już teraz można dostrzec jego wpływ na wiele sektorów biznesowych, od finansów po łańcuchy dostaw, branżę medyczną, czy właśnie HR. Dlatego też warto śledzić rozwijające się zastosowania blockchaina, ponieważ prognozuje się, że może on mieć znaczący wpływ na naszą przyszłość.

Warto zrozumieć, że blockchain może zmienić sposób, w jaki przetwarzamy i dzielimy się danymi, co ma potencjał do zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa i transparentności w wielu aspektach życia i biznesu. Jednakże, jak w przypadku każdej nowej technologii, istnieją wyzwania do pokonania, takie jak na przykład  kwestie regulacyjne. Organizacje i władze muszą dostosować przepisy i standardy do nowych możliwości, które oferuje blockchain. To ważne, aby stworzyć odpowiednie ramy prawne, które zapewnią ochronę konsumentom, inwestorom i uczestnikom rynku.

Wdrożenie technologii blockchain do branży HR

Wprowadzenie technologii blockchain w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi (HR) może być obecnie ograniczone, ale zastosowania tej technologii stają się coraz bardziej powszechne w innych obszarach, zwłaszcza w zarządzaniu finansami. Istnieją obszary, takie jak płace, w których blockchain może przynieść korzyści w zakresie bezpieczeństwa i efektywności, co jest również istotne dla branży HR. 

W raporcie z grudnia 2019 roku, zatytułowanym „Trending Tools and Technologies in HR”, opracowanym przez stowarzyszenie benchmarkingowe APQC, 82% organizacji już miało przynajmniej pewne pojęcie o blockchainie, ale tylko 11,7% wdrażało technologię HR opartą na blockchainie. Jednakże zainteresowanie rosło, a 74% organizacji rozważało, eksperymentowało lub prowadziło pilotaże w zakresie blockchaina. Te dane wskazują na to, że  zainteresowanie technologią HR opartą na blockchainie rozwija się od pewnego czasu i wiele firm czy organizacji widzi w niej duży potencjał na ulepszenie swojego systemu. 

Blockchain to rozproszona technologia rejestrowania transakcji, która jest weryfikowana i rejestrowana w sposób, który utrudnia ingerowanie w dane. Oznacza to, że osoby, które nie znają się nawzajem, mogą bezpośrednio dzielić się danymi i przeprowadzać transakcje, w tym finansowe, bez konieczności udziału pośredników. Główne korzyści wynikające z wykorzystania blockchaina obejmują zaufanie, prywatność, bezpieczeństwo, integralność danych i transparentność. 

W dziedzinie HR  technologia ta ma potencjał do rozwiązywania różnych problemów takich, jak weryfikacja pracowników, zarządzania płacami, rekrutacja i zarządzania umowami. Z kolei według wspomnianej już organizacji APQC, trzy główne czynniki wpływające na wdrażanie technologii blockchain w HR to: potrzeba zwiększenia przejrzystości transakcji, przyspieszenie transakcji poprzez skrócenie czasu rozliczeń, automatyzacja lub uproszczenie procesów biznesowych związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, co może prowadzić do większej efektywności i oszczędności czasu.

Technologia blockchain w procesie weryfikacji i rekrutacji pracownika

W jaki sposób blockchain może usprawnić pracę osób zajmującą się weryfikacją potencjalnych pracowników? Sprawdzenie kwalifikacji kandydatów i przeprowadzanie rekrutacji to jedno z głównych wyzwań w dziedzinie HR. Dotychczasowe sposoby weryfikacji informacji, takich jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe, czy zdobyte umiejętności, opierają się na monotonnych i manualnych procesach. 

Często firmy korzystają również z usług pośredników w zakresie weryfikacji kandydatów, co oznacza dodatkowe koszty związane z rekrutacją, które można zredukować dzięki weryfikacji za pomocą blockchaina. Ponadto procedury tego typu są często czasochłonne, mogą powodować opóźnienia oraz błędy. Dlatego szuka się rozwiązań technologicznych, które mogę usprawnić rekrutację i selekcję.  

Wprowadzenie technologii blockchain do procesu weryfikacji kandydatów może znacznie go uprościć, a przede wszystkim zautomatyzować. Oznacza to dużą oszczędność czasu i zmniejszenie lub eliminację błędów. Wykorzystanie blockchaina umożliwi też przechowywanie i weryfikację danych w bezpieczniejszy sposób. 

Dzięki blockchainowi firmy mogłyby tworzyć niezmienne i niepodważalne zapisy informacji o pracownikach. Każda kwalifikacja, certyfikat lub osiągnięcie może być przechowywane jako cyfrowy aktyw na blockchainie, co oznacza właśnie, że dane te są bezpieczne i niezmienne. To zdecydowanie może pomóc w zwalczaniu fałszywych informacji i ułatwia pracodawcom oraz rekruterom weryfikację kwalifikacji pracowników. 

Z drugiej strony kandydaci także mogliby wykorzystać  technologię blockchain do zabezpieczenia swojej tożsamości oraz dostarczania wirtualnych referencji, takich jak dyplomy, certyfikaty czy inne potwierdzenia nabytych umiejętności. Dzięki blockchainowi te dokumenty stają się bezpieczne i co najważniejsze trudne do sfałszowania. To z kolei może spowodować uzyskanie większego zaufania wśród rekruterów, ponieważ mogą oni mieć pewność, że przekazane dane są autentyczne. 

Technologia blockchain i system płac

Co jeszcze może zmienić technologia blockchain w obowiązkach z zakresu HR? Okazuję się, że płace są jednym z najbardziej obiecujących przypadków zastosowania tej technologii. Może ona ułatwić zarządzanie świadczeniami pracowniczymi, wynagrodzeniami, czy benefitami między innymi za pomocą smart kontraktów. Działy HR mogą wykorzystać smart kontrakty do zautomatyzowania procesu dystrybucji świadczeń i wynagrodzeń na podstawie predefiniowanych kryteriów.

Wykorzystanie technologii blockchain wydaje się szczególnie przydatne w obszarze płatności międzynarodowych. Jest to istotne w przypadku kontraktorów i pracowników dorywczych (gig economy), którzy często pracują na wielu rynkach i potrzebują płatności międzynarodowych. Jak wiadomo, przelewy między państwami mogą być kosztowne i trwać znacznie dłużej niż te tradycyjne. Może to być spore utrudnienie w kontekście terminowego przesyłania wynagrodzeń. Technologia blockchain rozwiązałaby ten problem, umożliwiając płatności międzynarodowe za pomocą kryptowalut lub innych rozwiązań opartych na blockchainie. 

Wprowadzenie technologii blockchain może nie tylko redukować obciążenia administracyjne pracowników HR, ale także zapewniać pracownikom terminowe i dokładne otrzymywanie świadczeń i wynagrodzeń. Dzięki temu zarządzanie płatnościami staje się bardziej efektywne i transparentne, a także eliminuje ryzyko błędów ludzkich. Można więc stwierdzić, że  blockchain czy smart kontrakty mają potencjał, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki firmy zarządzają benefitami i płacami dla pracowników.

Technologia blockchain i bezpieczeństwo danych pracowników

Warto zaznaczyć ponownie, że jednym z fundamentów technologii blockchain jest bezpieczeństwo. Ono z kolei jest niezwykle ważne w przypadku zarządzania wieloma danymi. Biorąc pod uwagę rolę działów HR w zarządzaniu dużą liczbą transakcji finansowych oraz odpowiedzialność za przechowywanie wrażliwych danych osobowych, korzyści z zastosowania omawianej tu technologii mogą być ogromne. 

Ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem często wynikają z braku odpowiednich zabezpieczeń i przejrzystości w systemach. Oznacza to, że trudno jest śledzić, kto ma dostęp do poszczególnych informacji i jakie zmiany są wprowadzane. Blockchain, jako rozproszony rejestr, oferuje większą przejrzystość i integralność danych. Dodatkowo wszystkie transakcje są rejestrowane w łańcuchu bloków, co oznacza, że każda zmiana jest trudna do sfałszowania lub ukrycia.

Warto poruszyć wątek małych i średnich przedsiębiorstw, które często są słabiej przygotowane do zwalczania zagrożeń cybernetycznych niż duże korporacje.  Zazwyczaj tego typu przedsiębiorstwa dysponują mniejszymi zasobami finansowymi i kadrowymi, które można przeznaczyć na cyberbezpieczeństwo. W ich kontekście wykorzystanie blockchaina może stanowić dodatkową warstwę ochrony przed nieuprawnionym dostępem do wrażliwych danych. 

Najnowsze wpisy
Najnowsze wpisy
kanga-blog-post-img-Najpopularniejsze kryptowaluty do Wymiany w kantorach?
kanga-blog-post-img-Odkryj świat Kanga VIP – bezpieczne transakcje kryptowalutowe
kanga-blog-post-img-Black Friday w Kanga Kantor!