Dlaczego kryptowaluty są tak ważne dla Nigerii?

Strona główna » Dlaczego kryptowaluty są tak ważne dla Nigerii?

Coraz więcej państw adaptuje kryptowaluty i technologię blockchain, jednak nie wszystkie robią to w równym stopniu. Jaki kraj jest obecnie uznawany za króla krypto? Okazuje się, że Nigeria posiada najwyższy na świecie odsetek użytkowników walut cyfrowych. Z każdym rokiem zyskują one szersze zastosowanie i cieszą się coraz większą popularnością wśród Nigeryjczyków. Wynika to między innymi ze spadku wartości krajowej waluty, wysokiej inflacji czy ograniczonego dostępu do tradycyjnych usług finansowych.

Warto zaznaczyć, że podejście do kryptowalut i technologii blockchain może znacznie różnić się w poszczególnych krajach. Niektóre z nich przyjmują przyjazne podejście i wspierają rozwój tego sektora, podczas gdy inne wprowadzają bardzo rygorystyczne przepisy lub nawet zakazy. Natomiast szczegóły dotyczące stosunku Nigerii do kryptowalut znajdziecie w tym tekście!

Dlaczego powszechna dostępność kryptowaluty jest istotna?

Globalna dostępność, to jedna z kluczowych zalet kryptowalut. Korzystanie z nich zapewnia dużą swobodę, niezależność i kontrolę nad środkami finansowymi. Natomiast brak geograficznych ograniczeń sprawia, że użytkownicy krypto nie muszą martwić się o granice państwowe, czy konieczność wymiany walut przy dokonywaniu transakcji. 

Kolejną kwestię stanowi to, że wiele osób na świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, nie ma dostępu do tradycyjnych usług bankowych. Kryptowaluty otwierają im drzwi do globalnej gospodarki. Wystarczy dostęp do internetu, który jest powszechny, nawet w regionach, gdzie tradycyjne banki nie są obecne. Dodatkowe kryptowaluty mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego w krajach, gdzie tradycyjne usługi finansowe są ograniczone. Dają ludziom możliwość prowadzenia biznesów, inwestowania i uczestniczenia w międzynarodowym handlu, co może przynieść korzyści gospodarce.

Kryptowaluty pozwalają także uniknąć zależności od tradycyjnych instytucji finansowych, takich jak banki. Co więcej, ułatwiają one transakcje międzynarodowe, eliminując potrzebę konwersji walut i długotrwałych procesów przesyłania pieniędzy przez tradycyjne banki. Jak wiadomo tradycyjne metody międzynarodowego przekazywania pieniędzy, takie jak przelewy bankowe lub usługi transferowe, często wiążą się z wysokimi opłatami. Kryptowaluty oferują potencjalnie niższe koszty transakcyjne oraz umożliwiają praktycznie natychmiastowe przekazywanie środków, niezależnie od lokalizacji odbiorcy. 

Dlaczego użycie kryptowalut jest korzystne dla Nigeryjczyków?

Nigeryjczycy stanowią znaczącą grupę użytkowników kryptowalut na skalę światową. Nigerię często wymienia się jako jedno z państw, w których kryptowaluty cieszą się dużą popularnością i są szeroko wykorzystywane. Przyczyn należy szukać w tym, że kraj ten zmaga się z osłabieniem waluty i gwałtownie rosnącą inflacją. Z raportu opublikowanego przez nowojorską firmę badawczą z dziedziny technologii blockchain (Chainalysis) wynika, że wolumen transakcji kryptowalutowych w Nigerii wzrósł o 9% rok do roku, osiągając wartość 56,7 miliarda dolarów między lipcem 2022 roku a czerwcem 2023 roku.

O stosunku mieszkańców Nigerii do kryptowalut wypowiedział się między innymi Moyo Sodipo, współzałożyciel nigeryjskiej giełdy kryptowalut Busha. Według niego Nigeryjczycy ciągle szukają okazji do zabezpieczenia się przed deprecjacją nairy i trwałym spadkiem gospodarczym od czasu pandemii COVID. 

Zgodnie z innymi doniesieniami zainteresowanie kryptowalutami wśród Nigeryjczyków wyraźnie zwiększyło się w trakcie krachu na rynku kryptowalut w kwietniu 2022 roku. Analiza danych Google Trends przeprowadzona przez CoinGecko wskazała Nigerię jako jedno z państw najbardziej zaciekawionych kryptowalutami. Analizie poddano historię wyszukiwań w różnych krajach, a wyniki podkreśliły popularność kryptowalut w Nigerii nawet w okresie spadków na rynku aktywów cyfrowych. 

Nigeryjczycy sięgają po kryptowaluty, ponieważ zmagają się z deprecjacją krajowej waluty, wysokimi kosztami transferów międzynarodowych, a także ograniczeniem dostępu do tradycyjnych usług finansowych w niektórych obszarach kraju. Warto zauważyć, że popularność kryptowalut w Nigerii może również wiązać się z ich potencjałem jako środka przechowywania wartości i inwestycji w obliczu deprecjacji krajowej waluty.

Oficjalne kursy wymiany nigeryjskiej nairy na waluty obce są ustalane przez Centralny Bank Nigerii, który często obniża wartość nairy w porównaniu do innych walut. Ten proces deprecjacji zmniejsza wartość nairy i skłania Nigeryjczyków do poszukiwania alternatyw w celu zachowania wartości swoich zarobków. W 2020 roku Centralny Bank Nigerii obniżył wartość nairy o 24%, co dodatkowo zachęciło ludzi do zainteresowania się kryptowalutami jako środkiem przechowywania wartości.

W Nigerii tradycyjne systemy bankowe nakładają wysokie opłaty za przesyłanie pieniędzy do kraju i z niego. Kryptowaluty stanowią ekonomiczną alternatywę dla międzynarodowych transakcji. Jak już wiadomo jednym z ich głównych atutów, jest to, że często oferują znacznie niższe koszty transferów międzynarodowych. Dodatkowo charakteryzują się również szybkością przetwarzania transakcji. 

Zamrożenie rachunków bankowych związanych z działalnością kryptowalutą, stało się jednym z głównych czynników, które skłoniły wielu Nigeryjczyków do kontynuowania korzystania z kryptowalut. Niektórzy zdecydowali się na przeniesienie swojej aktywności na transakcje peer-to-peer (P2P), aby zupełnie ominąć tradycyjne banki. Kryptowaluty umożliwiają bezpośrednie przekazywanie pieniędzy między osobami za pośrednictwem zdecentralizowanych portfeli, co zmniejsza zależność od infrastruktury bankowej. Jest to przykład, jak kryptowaluty mogą dawać użytkownikom większą kontrolę nad swoimi finansami i umożliwiać im omijanie tradycyjnych instytucji finansowych w odpowiedzi na zmienne warunki regulacyjne.

Status prawny kryptowalut w Nigerii

Naturalnie rodzi się pytanie, czy kryptowaluty są legalne w Nigerii? Status prawny kryptowalut nie jest do końca jasny. Nie są one uznawane przez Centralny Bank Nigerii (CBN) za legalny środek płatniczy, ale też ich użycie nie jest zakazane. Problem polega na tym, że w Nigerii nie ma przepisów, ustaw czy aktów prawnym regulujących kryptowaluty. Przeciwnie, stały się one przedmiotem handlu na giełdach kryptowalutowych w całym kraju. Po prostu nie stanowią one elementu sektora bankowego. 

Już w 2017 roku CBN zakazał bankom ułatwiania transakcji związanych z kryptowalutami, jednak przypuszcza się, że to ograniczenie nie było wtedy do końca przestrzegane. Według doniesień pochodzących od pracowników działu badawczego Centralnego Banku Nigerii ostrzeżenia te miały przyczynić się do edukacji obywateli Nigerii w zakresie kryptowalut. Nie było pewności czy rozumieją oni, że kryptowaluty nie są gwarantowane przez państwo, w odróżnieniu od wydawanej przez CBN nairy.

W lutym 2021 roku CBN zakazał komercyjnym bankom w Nigerii uczestniczenia w jakichkolwiek transakcjach związanych z kryptowalutami. W tym samym roku Nigeryjczykom zamrożono konta bankowe z powodu zaangażowania w działalność związaną z kryptowalutami. CBN wyraźnie oświadczył, że system finansowy oraz bankowy Nigerii nie będą związane z handlem kryptowalutami, a wszystko w celu ochrony obywateli przed działaniami przestępczymi i możliwymi oszustwami na czarnym rynku.

Mimo zakazu CBN handel P2P stał się popularny w Nigerii, co dowodzi, że Nigeryjczycy są nadal zainteresowani korzystaniem z kryptowalut i znajdują kreatywne sposoby na obejście przeszkód regulacyjnych. Działalność P2P umożliwia ludziom handel kryptowalutami bez konieczności korzystania z tradycyjnych instytucji finansowych czy banków. W tym modelu transakcyjnym osoba, która chce kupić kryptowaluty, może bezpośrednio znaleźć osobę, która chce je sprzedać, i dokonać wymiany środków. Pomaga to uniknąć ograniczeń narzucanych przez CBN i inne regulacje związane z korzystaniem z kryptowalut w tradycyjnym sektorze finansowym.

W 2022 roku nigeryjscy regulatorzy rynku opublikowali zestaw przepisów dotyczących kryptowalut. Nigeria, podobnie jak wiele innych krajów, prawdopodobnie dąży do znalezienia balansu między zapewnieniem regulacji i kontrolą nad rynkiem aktywów cyfrowych, a jednoczesnym zachęcaniem do rozwoju innowacyjnych technologii blockchain i kryptowalut. Takie regulacje często obejmują wymogi dotyczące rejestracji firm związanych z kryptowalutami, identyfikację użytkowników oraz monitorowanie i raportowanie transakcji.

Najpopularniejsze kryptowaluty w Nigerii

Na pewno nikogo nie zdziwi, że to właśnie bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą w Nigerii i stanowi główny środek płatniczy w transakcjach. Jest on dostępny na wszystkich platformach wymiany w tym kraju. Co ciekawe na początku bitcoin wywoływał sceptycyzm i był utożsamiany z piramidami finansowymi oraz oszustwami. Z czasem te negatywne skojarzenia zaczęły słabnąć z powodu czynników, które promowały korzystanie z bitcoina i kryptowalut.

Jednak oprócz dobrze znanego bitcoina, inne kryptowaluty, takie jak Dash czy Ripple, również cieszą się znaczną popularnością. Te kryptowaluty mają swoje unikalne cechy i zastosowania, które przyciągają inwestorów. 

Dash, na przykład, jest kryptowalutą znacznie bardziej przyspieszającą transakcje niż bitcoin, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla osób, które cenią sobie szybkość płatności. Ripple natomiast skupia się na ułatwianiu międzynarodowych przelewów i rozliczeniach bankowych, co może być atrakcyjne dla firm i instytucji finansowych w Nigerii, które prowadzą transakcje na arenie międzynarodowej. Podsumowując, zarówno Dash, jak i Ripple posiadają zalety, które mogą przyciągać różne grupy użytkowników w Nigerii, w zależności od ich potrzeb i celów transakcyjnych.

Najnowsze wpisy
Najnowsze wpisy
kanga-blog-post-img-Najpopularniejsze kryptowaluty do Wymiany w kantorach?
kanga-blog-post-img-Odkryj świat Kanga VIP – bezpieczne transakcje kryptowalutowe
kanga-blog-post-img-Black Friday w Kanga Kantor!