Czym jest USDC?

Strona główna » Czym jest USDC?

Chociaż kryptowaluty mają wiele zalet, problem stanowi to, że ich ceny są nieprzewidywalne i mają tendencję do znacznych wahań. Dlatego ważną rolę w ekosystemie kryptowalutowym odgrywają stablecoiny. Można je określić jako aktywa cyfrowe o stałej cenie, których wartość rynkowa jest związana z innym stabilnym aktywem. Stablecoiny są odporne na zmienność kursów i w znacznym stopniu ułatwiają bezpieczne inwestowanie w inne waluty cyfrowe. 

Obecnie na rynku funkcjonuje już ponad 100 stablecoinów. Jednak można spośród nich wyłonić dwa najważniejsze i najpopularniejsze, czyli USD Coin i Tether (USDT), które  stanowią razem 80% kapitalizacji globalnego rynku stablecoinów. W tym tekście omówiony zostanie USD Coin uznawany za drugi co do wielkości stablecoin z kapitalizacją rynkową wynoszącą około 73 miliardy dolarów. Jednak należy mieć na uwadze, że podane tu dane liczbowe mogą ulec zmianie. 

Początek USDC

Jak sama nazwa wskazuje USD Coin (USDC) to kryptowaluta, której wartość jest związana z dolarem amerykańskim.Ten stablecoin powstał we wrześniu 2018 roku jako wspólna inicjatywa giełdy kryptowalutowej Coinbase oraz bostońskiej firmy Circle, która zajmuję się szyfrowaniem danych finansowych. Stał się wtedy alternatywą dla innych kryptowalut opartych na USD, takich jak Tether (USDT) czy TrueUSD (TUSD). 

Wsparcie tak dużych korporacji przyczyniło się do popularyzacji USDC oraz pomogło budować zaufanie do tego stablecoina. Dzięki temu USD Coin został zaakceptowany przez wiele światowych giełd i można się spodziewać, że z czasem będzie zyskiwał coraz większe znaczenie na rynku kryptowalut.

Kilka faktów o USDC 

USD Coin to jeden z najpopularniejszych stablecoinów- kryptowalut, których wartość jest powiązana z innymi aktywami, takimi jak waluty fiducjarne, towary, a nawet inne kryptowaluty. Natomiast USDC jest skorelowany 1:1 z wartością dolara amerykańskiego, co oznacza, że jego wartość jest zawsze stała i wynosi 1 USD za jeden token.

Tak jak w przypadku dolara amerykańskiego, który dzieli się na centy, również token USDC jest podzielny. Istnieje możliwość przechowywania nawet 0,000001 wartości USD Coina. Jednak giełda Coinbase ustaliła limit wypłat nie mniejszy niż 0,001 USDC. Została wyznaczona również górna granica jednorazowej wypłaty, która nie może wynosić więcej niż 15 000 000 USDC.

Jak utrzymuje się stałą wartość USDC? Jest on wspierany przez gotówkę i krótkoterminowe obligacje rządowe Stanów Zjednoczonych jako forma asekuracji. Za każdy token USDC w obiegu, 1 USD jest przechowywany w zabezpieczeniu. Wartość USD Coina jest bezpośrednio związane z tymi fizycznymi aktywami, dzięki czemu jego wartość urzymuje się na stałym poziomie.

Ważną informacją jest również to, że stablecoin USDC jest dostępny na kilku głównych sieciach blockchain, między innymi takich jak Ethereum, Algorand (ALGO), Solana (SOL) czy TRON (TRX). 

Jakie są zalety USDC?

Oczywistą zaletą USD Coina jest stabilna cena, co stanowi wspólną cechą wszystkich stablcoinów. Właśnie to wyróżnia je na tle pozostałych kryptowalut, których ceny mogą drastycznie zmieniać się nawet w ciągu kilku godzin. Inwestowanie w USDC wydaje się bezpiecznym wyjściem dla osób, obawiających się gwałtownych spadków wartości kryptowalut. Ten stablecoin można bezpiecznie przechowywać na giełdzie lub w portfelu kryptowalutowym, a następnie wykorzystać go do finansowania zakupu innych kryptowalut.

Za jedną z głównych zalet tego stablecoin uznaje się to, że pozwala on użytkownikom na kupowanie i sprzedawanie innych kryptowalut bez konieczności przenoszenia walut fiducjarnych na giełdę i odwrotnie. USDC umożliwia również wykonywanie szybkich transakcji, przy czym ich koszty są bardzo niskie, dzięki temu korzystanie z niego jest oszczędne pod względem kosztów i czasu. 

Jest to szczególnie istotne, jeśli bierzemy pod uwagę transakcje globalne. Wprowadzenie dolarów amerykańskich do sieci blockchain pozwala przenieść je w dowolne miejsce na świecie w ciągu kilku minut niezależnie od wartości, pory dnia czy lokalizacji.Ten szybki transfer kapitału przez różne jurysdykcje geograficzne, wydaje się jeszcze korzystniejszy, jeśli porównamy go z tradycyjnymi i kosztownymi przelewami bankowymi. 

W przypadku USDC często wskazuje się na jego wiarygodności i przejrzystości. Ze względu na otaczający go szereg zabezpieczeń jest postrzegany jako jeden z najbezpieczniejszych stablecoinów. Transakcje oparte na USDC są objęte kontrolą Grant Thornton, amerykańskiej firmy księgowo- doradczej. Ponadto w 2022 roku firma Circle zadeklarowała, że będzie udostępniać cotygodniowe raporty, ujawniające dokładną ilość rzeczywistych funduszy wspierających USDC. 

Czy inwestowanie w USDC wiąże się z ryzykiem? 

Jak widać USDC ma wiele zalet, jednak ten stablecoin niekoniecznie musi oznaczać dobrą inwestycję. Zarówno USDC, jak i inne stablecoiny są doceniane ze względu na niezmienną wartość, nie oczekuje się korzyści wynikających ze wzrostu ich ceny. Odwrotnie jest w przypadku pozostałych kryptowalut, takich jak bitcoin czy ethereum. Celem USDC jest pomoc firmom czy osobom prywatnym w transferze walut  w szybszy i oszczędny sposób. Oznacza to również zmniejszenie zapotrzebowania na tradycyjnych pośredników, takich jak banki. 

Czy istnieje ryzyko związane inwestowanie w USDC? Jak już wiadomo każdy token USDC zabezpieczony jest jednym dolarem amerykańskim, ale nie jest prawnie uregulowanym i ubezpieczonym środkiem płatniczym przez rząd USA. Użytkownicy USDC mogą mieć również pewne wątpliwości co do tego, że trudno zweryfikować czy wyemitowana kryptowaluta posiada adekwatną do swojej wartości ilość rezerwy w fizycznych aktywach.  

Jednak warto tu pamiętać o zobowiązaniu firma Circle do składania raportów, które ujawniają ilość rzeczywistych funduszy wspierających USDC. Takie zabezpieczenie stanowi wyjątek na tle innych stablecoinów i pozwala stwierdzić, że ryzyko związane z inwestowaniem w USDC jest raczej niewielkie. 

Najnowsze wpisy
Najnowsze wpisy
kanga-blog-post-img-Najpopularniejsze kryptowaluty do Wymiany w kantorach?
kanga-blog-post-img-Odkryj świat Kanga VIP – bezpieczne transakcje kryptowalutowe
kanga-blog-post-img-Black Friday w Kanga Kantor!