Czym jest ETH?

Jeśli bitcoin (BTC) jest rzekomą przyszłością pieniędzy, to czym jest ethereum (ETH)? Dla kogoś nowego w przestrzeni kryptowalutowej jest to logiczne pytanie, biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie widzą Ethereum i jego rodzimą kryptowalutę Ether (ETH) obok Bitcoina wszędzie na giełdach i w wiadomościach. Jednak nie jest do końca sprawiedliwe, aby uznać ethereum za bezpośrednią konkurencję z bitcoinem. Ma inne cele, funkcje, a nawet technologię.

Witamy w kolejnej odsłonie cyklu „Czym jest…?”, w której omawiamy waluty cyfrowe dostępne w punktach Kanga Kantor. Tym razem czas opowiedzieć o ETH. Zapraszamy do lektury!

Początki funkcjonowania ETH

Ether jest tokenem transakcyjnym, który ułatwia operacje w sieci Ethereum. Wszystkie programy i usługi związane z siecią Ethereum wymagają mocy obliczeniowej, sprzętu, połączeń internetowych i konserwacji. Ether jest zapłatą, jaką użytkownicy dają uczestnikom sieci za wykonanie żądanych przez nich operacji w sieci.

Metaforycznie rzecz ujmując, dokładniej jest odnosić się do eteru jako „gazu”, który zasila sieć. Gaz to termin, którego społeczność używa w odniesieniu do wymiany eteru na pracę wykonaną w celu weryfikacji transakcji i zabezpieczenia blockchaina.

Zrozumienie blockchaina Ethereum

Blockchain Ethereum jest rozproszoną księgą zaprojektowaną jako platforma ułatwiająca ludziom tworzenie aplikacji, które wymagają bezpiecznego przechowywania informacji. Dodatkowo został stworzony, aby usunąć strony trzecie z globalnych systemów finansowych i przenieść kontrolę monetarną na ludzi zamiast na rządy i firmy.

Rozproszony, ogólnoświatowy komputer wirtualny hostuje platformę i blockchain. Wykorzystuje on węzły (zdalne hosty), warstwę konsensusu, warstwę wykonawczą oraz wolontariuszy, którzy zapewniają sprzęt niezbędny do hostingu maszyny wirtualnej.

Koszty operacyjne utrzymania hosta i uczestnictwa w sieci i blockchainie są minimalne, ale ochotnicze osoby walidujące muszą postawić cenny eter z własnej kieszeni, aby hostować węzły. Walidatorzy otrzymują szansę na walidację transakcji i zdobywają nagrodę za swoją pracę, wydawaną w eterze (ETH).

Czym ETH różni się od BTC?

Co najważniejsze, ogólne cele sieci są różne. Bitcoin został stworzony jako bezpieczny zdecentralizowany system płatności peer-to-peer, będący alternatywą dla tradycyjnych walut.

Platforma Ethereum została stworzona w celu ułatwienia zawierania umów i aplikacji, a eter jest medium, dzięki któremu te transakcje są możliwe. Ether nigdy nie miał być alternatywną walutą lub zastąpić inne środki wymiany, ale stał się nią. Jego pierwotnym celem było ułatwienie i spieniężenie operacji platformy Ethereum.

W przeciwieństwie do Bitcoina, całkowita liczba tokenów eteru nie ma absolutnego limitu – zmienia się i rośnie stale w zależności od popytu. W rezultacie, Ethereum blockchain jest znacznie większy niż Bitcoin blockchain i oczekuje się, że w przyszłości będzie nadal wyprzedzał Bitcoina.

Inną kluczową różnicą między nimi jest to, że podczas gdy Bitcoin blockchain jest po prostu księgą rachunkową, współtwórcy Ethereum blockchain mogą wbudować więcej kodu w transakcje, tworząc „inteligentne kontrakty” i inne aplikacje. Tak więc transakcje w sieci Ethereum mogą zawierać kod wykonywalny, podczas gdy dane związane z transakcjami w sieci Bitcoin są zazwyczaj wykorzystywane jedynie do prowadzenia ewidencji.

Ilość czasu potrzebnego do zbudowania nowego bloku również różni się między tymi dwoma wirtualnymi walutami. Na przykład nowy blok w blockchainie Ethereum może zostać potwierdzony w ciągu kilku sekund, podczas gdy w przypadku Bitcoina zajmuje to średnio 10 minut.

Pod względem technicznym te dwie technologie nie konkurują; z perspektywy funkcjonalnej – tak. Dzieje się tak dlatego, że kryptowaluty i blockchainy stały się bardziej konkurencyjne w swoich przypadkach użycia, szybkości transakcji, możliwości i kapitalizacji rynkowej. Dwa starsze blockchainy muszą nieustannie ewoluować, aby utrzymać popularność lub ryzykować, że zostaną pozostawione w tyle przez nowsze pomysły i techniki.