Czym jest Chainlink?

Technologia blockchain odnotowała oszałamiający wzrost popularności od czasu pojawienia się pierwszej kryptowaluty w 2010 roku, czyli bitcoina. Ta oferuje oczywiście szereg zalet, w tym decentralizację i bezpieczeństwo transakcyjne. Niemniej, ma ona również swoje ograniczenia.

Struktura blockchaina jest z natury zamknięta, co zapewnia anonimowość i integralności, ale także ogranicza dane wejściowe, które mogą zostać zaakceptowane. Zachodzi zatem potrzeba stworzenia czegoś w rodzaju mostu pomagającego systemom „zobaczyć”, co dzieje się w świecie zewnętrznym. Niemniej, żeby system działał, dane wejściowe nie mogą pochodzić z jednego źródła. Dlaczego? Ponieważ wtedy opierałby się na scentralizowanym źródle danych, co jest sprzeczne z samą naturą łańcucha bloków.

Ten problem może zostać rozwiązany przez Chainlink.

Chainlink – definicja

Chainlink (LINK) to platforma kryptowalutowa i technologiczna powstała w 2017 roku, która umożliwia przedsiębiorstwom nie-blockchainowym na bezpieczne połączenie z platformami blockchain. Działa ona na zasadzie oprogramowania pośredniego łączącego inteligentne kontrakty oparte na łańcuchu bloków z danymi zewnętrznymi, takimi jak ceny akcji. Waluta platformy, czyli token LINK opłaca operatorów sieci Chainlink i zabezpiecza umowy smart contractów w sieci.

Przedsiębiorstwa korzystające z Chainlinka mogą uzyskać dostęp do każdej głównej sieci blockchain, w tym Ethereum i Solana. Projekt jest hostowany na platformie Ethereum, która wykorzystuje protokół operacyjny Proof-of-Stake. Ponadto Chainlink jest projektem open-source, co oznacza, że każdy może przeglądać kod projektu i wnosić swój wkład.

W jaki sposób funkcjonuje Chainlink?

Niektóre cechy Chainlinka obejmują:

Obsługę zdecentralizowanych źródeł danych – dane z wielu źródeł mogą być bezpiecznie gromadzone i przetwarzane na potrzeby hybrydowych inteligentnych kontraktów;

Dostarczanie weryfikowalnych źródeł losowości – mowa tu o aplikacjach, takich jak gry, które wymagają kryptograficznie zabezpieczonej losowości;

Umożliwienie automatyzacji – inteligentne kontrakty Chainlinka mogą zautomatyzować krytyczne funkcje i zadania sterowane zdarzeniami dla przedsiębiorstw;

Wspieranie interoperacyjności cross-blockchain – Chainlink może połączyć platformy blockchain, aby wspierać wymianę wiadomości, tokenów i konkretnych działań.

Chainlink decentralizuje proces przenoszenia danych na i z blockchainów poprzez „hybrydowe inteligentne kontrakty”. Tokeny LINK są używane do nagradzania operatorów sieci Chainlink za pobieranie danych z kanałów poza łańcuchem, formatowanie danych w dostępnych formatach i wykonywanie obliczeń poza łańcuchem.

Sieć ta jest systemem węzłów, które stosują się do ustalonych protokołów. Operatorzy węzłów są zobowiązani do zablokowania określonej liczby swoich tokenów LINK. Jednocześnie ci ustalają swoje własne opłaty w oparciu o zapotrzebowanie na zasoby poza łańcuchem.

Czym Chainlink różni się od Ethereum?

Sieć Chainlink jest w pewnym sensie uzupełnieniem sieci Ethereum i innych blockchainów. Chainlink może ułatwić bezpieczną komunikację między projektami Ethereum i różnymi danymi poza łańcuchem. Ponieważ token LINK firmy Chainlink jest zbudowany na platformie Ethereum, LINK jest zgodny z protokołami platformy Ethereum.

Tokeny Ethereum mogą być używane do wydawania na zakupy, ułatwiania inteligentnych kontraktów i płacenia górnikom za obsługę sieci Ethereum. Tokeny Chainlink mają tylko jeden przypadek użycia, którym jest płacenie operatorom węzłów w sieci Chainlink.