Strona główna » Czy inwestycja w kryptowaluty jest bezpieczna?

Celem emisji kryptowalut jest zapewnienie dogodnego środka płatniczego, który może być potencjalnie atrakcyjny dla celów inwestycyjnych oraz umożliwić anonimizację płatności i obejście ograniczeń regulacyjnych poprzez eliminację pośredników (banków i systemów płatniczych) oraz przeniesienie funkcji weryfikacji przeprowadzanych transakcji na rozproszony system księgowania.

Ceny kryptowalut są bardzo zmienne, zależą od popytu użytkowników, reakcji inwestorów na oświadczenia organów regulacyjnych, dużych firm i osób publicznych. Z racji spekulacyjnego charakteru branży wielu ludzi zastanawia się, czy faktycznie inwestycja w kryptowaluty jest bezpieczna?

Kryptowaluty – definicja i taksonomia

Po emisji pierwszej na świecie kryptowaluty Bitcoin w 2009 roku, rynek szybko ewoluował i obecnie oferuje szeroką gamę różnych instrumentów, w tym te oparte na technologii blockchain.

Najszerszym terminem odnoszącym się do nich jest kryptoaktyw, to znaczy zasób istniejący w formie cyfrowej lub będący cyfrową reprezentacją innego zasobu i utworzony przy użyciu blockchaina. Należy zauważyć, że technologia ta jest już wykorzystywana nie tylko w kryptowalutach, ale także w różnych procesach rynku finansowego, np. do ochrony transakcji i potwierdzania tytułu do aktywów różnego typu.

Czynniki cenowe a inwestycja w kryptowaluty – co ma wpływ na ich wartość?

Wartość rynkowa kryptowalut zależy od dwóch grup czynników. Z jednej strony rynek ocenia perspektywy technologii przetwarzania płatności w gospodarce (zarówno w sektorze legalnym, jak i nielegalnym) oraz oczekiwania dotyczące ich dalszego rozprzestrzeniania się. Z drugiej strony są to czynniki spekulacyjne związane z dużą zmiennością kryptowalut, szumu wokół nich oraz chęć uczestników rynku do uzyskania szybkich zwrotów.

Analiza sieci i dynamiczne modele wyceny kryptowalut skupiają się na wykorzystaniu kryptowalut przez klientów i efektach sieciowych: im więcej użytkowników dołącza do systemu, tym większe są dla nich korzyści i odpowiednio wyższe są ceny kryptowalut. Inni badacze sprawdzają, czy kursy wymiany kryptowalut wykazują jakiekolwiek oznaki bańki. Ogólny wniosek jest taki, że wzrost cen kryptowalut wiąże się z szerszą adopcją kryptowalut, a dynamika kursów kryptowalut często świadczy o istnieniu bańki na tym rynku.

Wnioskuje się, że nowe adresy (adres jest unikalnym ciągiem cyfr i liter w łańcuchu bloków identyfikującym płatnika lub odbiorcę) pojawiające się w ekosystemie blockchaina zwracają 8% różnicę w kryptowalutach (czyli więcej, niż w przypadku zwrotów firmy na giełdzie – 5%). Co więcej, analizując ruchy cen przed i po “dołączeniu” nowych użytkowników do blockchaina badacze rynkowi odkryli, że informacje te szybko przekładają się na ceny, ponieważ dane w blockchainach są publicznie dostępne. W związku z tym przyjęto następujące założenie: stosunek ceny do nowego adresu negatywnie przewiduje przyszły zwroty z kryptowalut (im wyższy, tym niższe przyszłe zwroty).

Inwestowanie w kryptowaluty – jak zidentyfikować bańkę na rynku?

W teorii ekonomii bańka to odchylenie ceny rynkowej od wartości fundamentalnej aktywa. Ponieważ jednak nie można wiarygodnie ocenić fundamentalnej wartości kryptowalut, bańka jest identyfikowana za pomocą metod statystycznych. Metody te zostały pierwotnie opracowane w celu wykrywania wybuchowych zachowań cenowych. Najczęściej stosowane są następujące metody:


Badania opierające się na pierwszej metodzie analizują zachowanie ośmiu kryptowalut w latach 2017-2018. Stwierdzono, że głównymi predyktorami baniek w kryptowalutach są wolumen obrotu, zmienność (pozytywny związek z zachowaniem baniek) oraz indeks VIX (związek negatywny). Z kolei analiza przy wykorzystaniu drugiej metody pokazała korelację w dynamice cen różnych kryptowalut i efekt benchmarkingu Bitcoina, przy czym istotną rolę na rynku odgrywają czynniki spekulacyjne. Zgodnie z tym, Bitcoin wydaje się być w fazie bańki od połowy 2015 roku ale czy to oznacza, że inwestowanie w kryptowaluty na aktualnym etapie jest niebezpieczne?

Jak powinno wyglądać bezpieczne inwestowanie w kryptowaluty?

Zatem, czy inwestycja w kryptowaluty jest bezpiecznym procesem? Odpowiedź brzmi: tak! Jednak rozpoczęcie przygody z tą branżą musi być poprzedzone odpowiednim doedukowaniem się w temacie aktywów cyfrowych. W innym przypadku potencjalny inwestor jedynie naraża się na niekorzystne ulokowanie kapitału, a w konsekwencji – jego utratę. Zawsze możesz udać się do naszych kantorów gdzie również uzyskasz niezbędną pomoc! Znajdź najbliższy kantor Kanga!


Najnowsze wpisyNajnowsze wpisy