Co prezes giełdy kryptowalut robi na Forum Bankowym?

Kanga Exchange stara się docierać do jak najszerszego grona odbiorców — zarówno do ludzi żywo zainteresowanych kryptowalutami, jak i osób wciąż nie w pełni przekonanych do walut cyfrowych. W związku z tym konieczne jest, aby Kanga pojawiała się wszędzie tam, gdzie nikt się tego nie spodziewa. Znając aktualną – niejasną sytuację kryptowalut w Polsce, trudno o bardziej zaskakujące miejsce, niż Forum Bankowe — kongres zrzeszający przedstawicieli rodzimego sektora bankowego!

Czym jest Forum Bankowe?

Forum Bankowe, a uściślając Banking Forum, to cykliczne wydarzenie skupiające zarówno przedstawicieli sektora bankowego, jak i podmiotów ściśle z nim współpracujących, czy przedsiębiorstw dostarczających produkty finansowe. To przedsięwzięcie funkcjonuje pod egidą Spotkań Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń 2022 wspólnie z konferencją Insurance Forum przeznaczoną dla ubezpieczeniowców i interesantów działań branży finansowej.

Wydarzenie 24. Banking Forum & 20. Insurance Forum miało miejsce od 25 do 26 października w The Westin Warsaw Hotel w Warszawie, a udział w nim wzięło łącznie niemal pół tysiąca uczestników.

Kryptowaluty na Forum Bankowym – jak to się stało?

Sławek Zawadzki, współzałożyciel i CEO giełdy kryptowalut Kanga Exchange wychodzi z założenia, że nie wystarczy swoją ideą przekonywać już przekonanych, czyli osób zainteresowanych walutami cyfrowymi. Kluczem jest przekonanie nieprzekonanych — ludzi bagatelizujących wpływ technologii blockchain na współczesny obraz świata finansowego lub niezdających sobie sprawy z jej licznych zalet. Chodzi tu głównie o konserwatywnych zwolenników walut fiducjarnych i elektronicznych pieniędzy – trudno o bardziej akuratne miejsce zbierające ich wszystkich, niż Forum Bankowe właśnie.

Dlatego też CEO Kanga Exchange postanowił udać się do przysłowiowej jaskini lwa ze swoją prelekcją pt. “Miłość w czasach zarazy, dlaczego banki pokochają krypto?”. Cel przemówienia był następujący: wyjaśnienie polskiej elicie świata bankowości, dlaczego kryptowaluty są technologią niezbędną światu nowoczesnych finansów. Jak wyjaśnił Sławek, tytuł ten ma zainspirować odbiorców przekazu do pewnej refleksji.

Prelekcja została poprzedzona odtworzeniem klipu wideo przygotowanego w ramach kampanii społecznej “A Ty kim będziesz kiedy bańka pęknie?” przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Ta w sposób pejoratywny odnosiła się do kryptowalut ogólnie, była bowiem mowa o “bańce złudzeń inwestycji”, czy “kryptofatamorganie” (zdecydowany faworyt autora niniejszego tekstu). Co więcej, wedle tej narracji, kryptowaluty znajdują się w tej samej “grupie ryzyka finansowego”, co piramidy finansowe i nienadzorowany rynek Forex. Trudno uwierzyć, że tak poważny podmiot stosuje tego typu optykę.

Skutecznym sposobem na rozwianie wątpliwości “drugiej strony” jest przedstawienie swojej perspektywy, a przez to zachęcenie jej do doedukowania się w obszarze omawianego tematu. To założenie w żadnym razie nie ma negatywnych konotacji, nie ma też na celu uwypuklenie ignorancji, z braku lepszego słowa, oponenta. Społeczność kryptowalutowa jak mantrę powtarza, że inwestowanie w waluty cyfrowe musi być poprzedzone odpowiednią wiedzą. Ten, kto nie jest w stanie tego zrozumieć, naraża się jedynie na utratę kapitału i swojego czasu.

Sławek Zawadzki wychodzi właśnie z takiego założenia, dlatego w kontrze, przez kolejne minuty prelekcji, przedstawia historię kryptowalut na przestrzeni lat, na tapet biorąc przede wszystkim rozwój bitcoina.

Czego zatem można dowiedzieć się z przemówienia CEO Kanga Exchange na Forum Bankowym?

Bitcoin powstał niejako w odpowiedzi do ogólnoświatowego kryzysu finansowego z 2008 roku, którego preludium była zapaść na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka w Stanach Zjednoczonych. Kryzys ten odcisnął zresztą swoje piętno również w Polsce, przede wszystkim na osobach posiadających kredyty frankowe. Ich raty z miesiąca na miesiąc potrafiły wzrosnąć dwukrotnie. Było to spowodowane m.in. upadkiem jednego z największych amerykańskich banków, Lehman Brothers. 

Lecz, jak wskazuje Sławek, rok 2008 był dobrym rokiem dla społeczności kryptowalutowej. Kryzys bowiem sprawił, że 31 października tego roku (co ważne, data ta pokrywała się ze Świętem Reformacji, gdy Martin Luther przybił 95 tez na drzwiach kościoła Wszystkich Świętych w Wittenberdze) w Internecie pojawił się manifest Bitcoina opublikowany przez osobę (lub grupę osób) o pseudonimie Satoshi Nakamoto. To dzięki temu gestowi powstała waluta, która jest “wolnym pieniądzem”, odpornym na wpływy osób trzecich. Pieniądzem ludu, chciałoby się rzec.

To stanowi jedynie wstęp do opowiedzenia dalszych losów kryptowalut do dnia dzisiejszego. Osoby chętnie za zapoznanie się z nimi odsyłamy do wystąpienia Sławka Zawadzkiego na 24. Banking Forum & 20. Insurance Forum, które dostępne jest na kanale YouTube Kanga Exchange.

Dziękujemy za zapoznanie się z artykułem! Zachęcamy do regularnego odwiedzania naszego bloga kantorowego dla najnowszych wieści ze świata kryptowalut!