Sellback – nowy produkt  Kanga

Hodlujesz ulubioną kryptowalutę,  ale pilnie  potrzebujesz gotówki?

Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Sprzedaj kryptowalutę z prawem odkupu. Jak to działa? Bardzo prosto –  otrzymasz gotówkę za sprzedaną kryptowalutę, a jeśli się rozmyślisz, możesz odkupić swoje krypto po ustalonej z góry cenie. Usługa dostępna jest w Kantorach Kanga i u Localsów. 

Aby skorzystać z usługi skontaktuj się z nami pod numerem
+48 58 573 36 33 wew. 1 lub 2 lub napisz maila kantor@kanga.exchange

Zobacz jak działa Kanga Sellback!

Sprawdź warunki

Mam

Krypto

Kryptowaluta

Sprawdź ile możesz pożyczyć!

Wybierz kryptowalutę, wprowadź ilość i zobacz na ile możesz liczyć.

Pamiętaj, warunki są ustalane indywidualnie w punkcie!

Widzisz jakie to proste? Zobacz jak to działa!

Aby skorzystać z usługi Sellback

- na swoim koncie Kanga Exchange musisz posiadać kryptowalutę (BTC lub ETH), którą chcesz sprzedać. Najbliższy punkt, w którym przeprowadzisz transakcję, znajdziesz na naszej interaktywnej mapie.

Udaj się do wybranego punktu i ustal z kupującym warunki transakcji

- takie jak cena i termin odkupu, a także wartość zabezpieczenia

Aby sfinalizować transakcję sprzedaży w zakładce Sellback

- kliknij w button „Nowy Kontrakt”, a następnie „Wygeneruj kod”. Wygenerowany kod podaj kupującemu a następnie potwierdź transakcję na swoim ekranie.

Odbierz gotówkę

- na potrzebny Tobie aktualnie cel

Aby odzyskać sprzedaną kryptowalutę

- dokonaj jej odkupu według wcześniej ustalonych warunków.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź nasz blog lub przeczytaj FAQ

Możesz też skontaktować się z nami pod numerem +48 58 573 36 33 wew. 1 lub 2  i mailem kantor@kanga.exchange

Słownik pojęć usługi Sellback
  1. KWOTA – to kwota za jaką dochodzi do Sprzedaży Kryptowalut; 
  2. KWOTA ODKUPU – to kwota za jaką Sprzedający może je odkupić; 
  3. ZABEZPIECZENIE – to informacja o tym, w jakiej kryptowalucie będzie pobrane zabezpieczenie transakcji (system sam określi wysokość potrzebnego zabezpieczenia); 
  4. OPŁATA SIECIOWA – to jednorazowa opłata, która zostanie pobrana przy zawarciu Kontraktu ponad ilość Zabezpieczenia. Opłata Sieciowa nie podlega zwrotowi; 
  5. KURS LIKWIDACJI – to kurs na giełdzie kryptowalut Administratora, według którego dojdzie do automatycznej sprzedaży kryptowalut zgodnie z aktualnymi zleceniami; 
  6. KURS AKTUALNY – to  aktualny kurs na giełdzie kryptowalut Administratora; 
  7. TERMIN ODKUPU – to data, do której Sprzedający może zrealizować swoje prawo odkupu
Zobacz przykładowa transakcję sellback

Przykładowy kontrakt:

POZYSKANA KWOTA30 000 PLN°
CENA ODKUPU31 500 PLN°
WARTOŚĆ ZABEZPIECZENIA60 000 PLN°
PRÓG ZAMKNIĘCIA37 800 PLN°
TERMIN ODKUPU60 dni


Pozyskana kwota – 
Cena, za którą klient sprzedaje kryptowalutę.

Cena odkupu – Cena, za którą klient może odkupić sprzedaną kryptowalutę.

Wartość zabezpieczenia – Wartość rynkowa kryptowaluty stanowiącej przedmiot transakcji.

Próg zamknięcia – Minimalna wartość rynkowa zabezpieczenia, w momencie osiągnięcia której zostanie ono automatycznie sprzedane na rynku po aktualnym kursie. Z chwilą osiągnięcia progu likwidacji klient traci możliwość odkupienia kryptowaluty.

Termin odkupu – Termin, po którym zabezpieczenie zostanie automatycznie sprzedane na rynku po aktualnym kursie. Z chwilą przekroczenia terminu klient traci możliwość odkupienia kryptowaluty.

Warunki świadczenia usług

Szczegółowe warunki świadczenia usługi określone są w regulaminie i tabeli opłat.