Sellback – nowy produkt Kanga Exchange

Hodlujesz ulubioną kryptowalutę,  ale pilnie potrzebujesz gotówki?

Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Sprzedaj kryptowalutę z prawem odkupu. Jak to działa? Bardzo prosto –  otrzymasz gotówkę za sprzedaną kryptowalutę, a jeśli się rozmyślisz, możesz odkupić swoje krypto po ustalonej z góry cenie. Usługa dostępna jest w Kantorach Kanga i u Localsów. 

Aby skorzystać z usługi skontaktuj się z nami pod numerem
+48 58 573 36 33 wew. 1 lub 2 lub napisz maila [email protected]

Zobacz jak działa Kanga Sellback!

Sprawdź warunki!

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź nasz blog lub przeczytaj FAQ

Możesz też skontaktować się z nami pod numerem +48 58 573 36 33 wew. 1 lub 2  i mailem [email protected]

 1. KWOTA – to kwota za jaką dochodzi do Sprzedaży Kryptowalut;
 2. KWOTA ODKUPU – to kwota za jaką Sprzedający może je odkupić;
 3. ZABEZPIECZENIE – to informacja o tym, w jakiej kryptowalucie będzie pobrane zabezpieczenie transakcji (system sam określi wysokość potrzebnego zabezpieczenia);
 4. OPŁATA SIECIOWA – to jednorazowa opłata, która zostanie pobrana przy zawarciu Kontraktu ponad ilość Zabezpieczenia. Opłata Sieciowa nie podlega zwrotowi;
 5. KURS LIKWIDACJI – to kurs na giełdzie kryptowalut Administratora, według którego dojdzie do automatycznej sprzedaży kryptowalut zgodnie z aktualnymi zleceniami;
 6. KURS AKTUALNY – to  aktualny kurs na giełdzie kryptowalut Administratora;
 7. TERMIN ODKUPU – to data, do której Sprzedający może zrealizować swoje prawo odkupu.

Przykładowy kontrakt:

POZYSKANA KWOTA30 000 PLN°
CENA ODKUPU31 500 PLN°
WARTOŚĆ ZABEZPIECZENIA60 000 PLN°
PRÓG ZAMKNIĘCIA37 800 PLN°
TERMIN ODKUPU60 dni


Pozyskana kwota –
Cena, za którą klient sprzedaje kryptowalutę.

Cena odkupu – Cena, za którą klient może odkupić sprzedaną kryptowalutę.

Wartość zabezpieczenia – Wartość rynkowa kryptowaluty stanowiącej przedmiot transakcji.

Próg zamknięcia – Minimalna wartość rynkowa zabezpieczenia, w momencie osiągnięcia której zostanie ono automatycznie sprzedane na rynku po aktualnym kursie. Z chwilą osiągnięcia progu likwidacji klient traci możliwość odkupienia kryptowaluty.

Termin odkupu – Termin, po którym zabezpieczenie zostanie automatycznie sprzedane na rynku po aktualnym kursie. Z chwilą przekroczenia terminu klient traci możliwość odkupienia kryptowaluty.

Szczegółowe warunki świadczenia usługi określone są w regulaminie i tabeli opłat.

 1. KWOTA – to kwota za jaką dochodzi do Sprzedaży Kryptowalut; 
 2. KWOTA ODKUPU – to kwota za jaką Sprzedający może je odkupić; 
 3. ZABEZPIECZENIE – to informacja o tym, w jakiej kryptowalucie będzie pobrane zabezpieczenie transakcji (system sam określi wysokość potrzebnego zabezpieczenia); 
 4. OPŁATA SIECIOWA – to jednorazowa opłata, która zostanie pobrana przy zawarciu Kontraktu ponad ilość Zabezpieczenia. Opłata Sieciowa nie podlega zwrotowi; 
 5. KURS LIKWIDACJI – to kurs na giełdzie kryptowalut Administratora, według którego dojdzie do automatycznej sprzedaży kryptowalut zgodnie z aktualnymi zleceniami; 
 6. KURS AKTUALNY – to  aktualny kurs na giełdzie kryptowalut Administratora; 
 7. TERMIN ODKUPU – to data, do której Sprzedający może zrealizować swoje prawo odkupu.

Przykładowy kontrakt:

POZYSKANA KWOTA30 000 PLN°
CENA ODKUPU31 500 PLN°
WARTOŚĆ ZABEZPIECZENIA60 000 PLN°
PRÓG ZAMKNIĘCIA37 800 PLN°
TERMIN ODKUPU60 dni


Pozyskana kwota –
Cena, za którą klient sprzedaje kryptowalutę.

Cena odkupu – Cena, za którą klient może odkupić sprzedaną kryptowalutę.

Wartość zabezpieczenia – Wartość rynkowa kryptowaluty stanowiącej przedmiot transakcji.

Próg zamknięcia – Minimalna wartość rynkowa zabezpieczenia, w momencie osiągnięcia której zostanie ono automatycznie sprzedane na rynku po aktualnym kursie. Z chwilą osiągnięcia progu likwidacji klient traci możliwość odkupienia kryptowaluty.

Termin odkupu – Termin, po którym zabezpieczenie zostanie automatycznie sprzedane na rynku po aktualnym kursie. Z chwilą przekroczenia terminu klient traci możliwość odkupienia kryptowaluty.

Szczegółowe warunki świadczenia usługi określone są w regulaminie i tabeli opłat.