Informacje o transakcjach

Obowiązują limity związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy