Informacje o transakcjach

Limit jednej transakcji: 1000€