W przeciągu kilku ostatnich lat kryptowaluty znacznie zyskały na popularności, wprost proporcjonalnie do ich wartości. Mimo że waluty cyfrowe zaczynały jako instrument inwestycyjny, dziś coraz częściej są respektowane w charakterze pełnoprawnego instrumentu płatniczego. 

Co więcej, kryptowalutę można wymienić na walutę fiducjarną przy udziale kantorów kryptowalutowych Kanga Kantor i członków społeczności Kanga Local. Tego typu inicjatywy obarczone są jednak pewnymi zobowiązaniami, takimi jak znajomość procedur AML (z ang. Anti Money-Laundering). Jak to wygląda w praktyce i jak Kanga Exchange postanowiła podejść do tego zagadnienia względem swoich projektów?

Obowiązki w zakresie AML

W ustawie AML zawarto obowiązki dotyczące dedykowanych instytucji obowiązanych. Te zostały wyszczególnione w treści ustawy mowa tu o takich podmiotach, jak biuro rachunkowe, firma pożyczkowa, pośrednik nieruchomości, czy właśnie kantor kryptowalutowy. Punkt ten świadczy bowiem usługi w zakresie walut wirtualnych (kupno i sprzedaż kryptowalut).

Najważniejszym obowiązkiem w przypadku ustawy AML jest konieczność wdrożenia przez przedsiębiorstwo procedury AML. Uściślając, chodzi o dokument regulujący zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy w przedsiębiorstwie. Powołując się na ustawę, procedura zawiera:

– zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, które są związane z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;

– spis czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy;

– spis środków stosowanych w celu właściwego zarządzania rozpoznanym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanym z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną;

– zasady stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;

– zasady przechowywania dokumentów oraz informacji w instytucji;

– zasady wykonywania obowiązków obejmujących przekazanie GIIF informacji o transakcjach i zawiadomieniach;

– zasady upowszechniania wśród pracowników instytucji obowiązanej wiedzy z zakresu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

– zasady zgłaszania przez pracowników naruszeń przepisów z zakresu AML.

Zgodność z AML będzie poświadczona w momencie, gdy dany kantor kryptowalutowy przeprowadzi wewnętrzne szkolenia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Członkowie Kanga Local, jako że nie prowadzą działalności gospodarczej nie mają zobowiązań wobec ustawy AML. Niemniej zaleca się, aby ci znali zarówno obowiązki, jak i uprawnienia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy. Z tego powodu Kanga Exchange zaleca Localsom branie udziału w tego typu szkoleniach.

Szkolenia z obszaru AML przy wsparciu kancelarii prawnej Staniszewski i Wspólnicy

Zdając sobie sprawę z istotności poruszanego zagadnienia i przy wsparciu kancelarii prawnej Staniszewski i Wspólnicy możemy z dumą ogłosić, że udało się przeszkolić ponad 350 Kantorów i Localsów. Osoby, które wyraziły ochotę na wzięcie udziału w szkoleniach mogły liczyć na kompleksową dawkę praktycznej wiedzy. Zapoznaniem się ze wszystkimi niezbędnymi informacjami o ustawie AML stanowi nie lada wyzwanie. Tym bardziej należy docenić pomoc kancelarii w całym procesie. Wszystko po to, aby adopcja kryptowalut do życia codziennego postępowała nieustannie!