Giełda kryptowalut

Bitcoin, BTC, to zdecentralizowana jednostka płatnicza, wykorzystująca zasady kryptografii i komunikację P2P (peer-to-peer), która przez rynek i użytkowników jest traktowana jako pełnoprawna waluta elektroniczna. Wymyślony osobę lub grupę osób posługujących się pseudonimem Satoshi Nakamoto w 2009 r. W ciągu 10 ostatnich lat bitcoin okazał się inwestycją numer 1 na świecie, a ludzie, którzy wtedy zainwestowali wręcz pojedynczą, miesięczną wypłatę, dziś są milionerami.

Czy bitcoin jest legalny w Polsce?

Kryptowaluty są legalne w Polsce i nie należy się spodziewać działań, które miałby ograniczyć np. posiadanie bitcoina, zabronić nam wykopywać, posiadać czy je sprzedawać. Z punktu widzenia polskiego prawa bitcoin nie jest pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy. Nie ma takiego samego statusu co zaksięgowane na naszym koncie w banku złotówki czy euro. Polskie prawo nie rozpoznaje pieniądza, który nie ma swojego wystawcy (banku centralnego), jednak nie przeszkadza mu to traktować kryptowalutę, jakby pieniądzem była.Początkowo polskie organy skarbowe stały na stanowisku, że transakcje sprzedaży bitcoin podlegają VAT wg stawki 23%, jednakże dość szybko to się zmieniło. Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że do obrotu kryptowalutą podatek od wartości dodanej nie ma zastosowania, traktując ją na gruncie VAT jako “waluty, banknoty i monety używane jako prawny środek płatniczy” i takie samo stanowisko zajął polski Minister Finansów w 2016 r. Zaliczenie operacji kryptowalutowych do transakcji zwolnionych z VAT pociągnęło za sobą także zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych, co również potwierdziły organy administracji skarbowej w 2017 r. Dochody z tytułu sprzedaży kryptowalut są objęte podatkiem dochodowym wg stawki progowej lub liniowej dla przedsiębiorców. Należy pamiętać o należytym księgowym udokumentowaniu zakupu i sprzedaży waluty, aby móc rozpoznać koszt uzyskania.

Legalność bitcoina na świecie

Rozliczenia przy pomocy bitcoina nie są zakazane w żadnym państwie UE, czy USA. Pewne ograniczenia nałożył natomiast rząd Kanady. W szwajcarskim Zug przy pomocy bitcoin można płacić nawet podatki, a nowe regulacje niemieckie zmierzają do umożliwienia funduszom inwestycyjnym wejście na rynek kryptowalut. Nad płatnościami w bitcoin pracuje Visa.Inne podejście prezentują Chiny, które zakazały handlu bitcoinem. Bitcoin niedozwolony jest także w krajach o przeważającej kulturze muzułmańskiej (np. Algieria, Afganistan, Bangladesz), w Europie taką decyzję podjęła Macedonia i popadająca w coraz większe kłopoty finansowe Turcja.Znanym przeciwnikiem bitcoin jest 45-ty prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald J. Trump, który uważa kryptowaluty jako zagrożenie dla pozycji amerykańskiego dolara. Niechętne komentarze nadchodzą też z kręgów amerykańskiego FED, utyskują na spekulacyjny charakter i energochłonność kryptowalut. Być może w dłuższej perspektywie należy oczekiwać pewnych globalnych zmian prawnych zmierzających do regulacji i wzmocnienia bezpieczeństwa obrotu kryptowalutami.

Transakcje z użyciem bitcoina – zalety

Zaletą bitcoina jest “antysystemowa” architektura. Jest to waluta, która powstała i rozwinęła się poza systemem finansowym, kontrolowanym przez bankowość centralną. W efekcie obce są jej wrodzone wady pieniądza, którym obecnie posługuje się cały świat. Czy bitcoin jest bezpieczny? Rozważmy na chłodno:

Jak kupić bitcoina?

Jak i gdzie bezpiecznie zakupić bitcoina?

Technologicznym liderem rynku jest należąca w pełni do polskiego kapitału grupa Kanga Exchange, umożliwiająca transakcje zarówno przez internetowy kantor kryptowalut w okienku przeglądarki, transakcje mobilne z wykorzystaniem aplikacji Kanga Wallet, dysponująca siecią punktów, placówek działających jak stacjonarny kantor kryptowalut oraz możliwością zakupów gotówkowych z wykorzystaniem wpłatomatów (do 4 tys. zł). Na uwagę zasługuje system zabezpieczeń Kanga Exchange, zdeponowane kryptowaluty są zabezpieczone systemem portfeli rozproszonych, tj. wielu skrytek, o oddzielnych, ukrytych adresach i relatywnie niskich nominałach przechowywanej wartości. Struktura ta jest zaprojektowana, aby zapewnić większe bezpieczeństwo zdeponowanych środków. Depozyty klientów stanowią formalnie wydzielony majątek i powierzone w ten sposób środki pozostają w wyłącznej gestii deponentów. Nad bezpieczeństwem operacji czuwa system dwuetapowej identyfikacji zleceń płatniczych, taki sam jak stosowanych w bankach. Po zrealizowanej transakcji kryptowalutę można wycofać do lokalnego portfela, zapisać na własnym sprzęcie lub przechowywać w prywatnej chmurze.

Oceń artykuł!
[Liczba głosów: 11 Średnia ocena: 2.6]